Etusivu > Tietoja meistä > teriä ja olosuhteita

Zhejiang Mesa Saniteyhdistys Oy, ltd

Käyttöehdot


1.YLEISET

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" tai "meidän") ylläpitää verkkosivujen www, mesashower.com ja kaikki siihen liittyvät sivustot, kuten www.zjmesa.com, verkkosivujen käyttäjien, sinä "tai" sinä ").

1.2 Verkkosivustot ja tiedot, tiedot, tiedot, teksti, grafiikka, kuvat, valokuvat, kuvat, ohjelmistot tai muu sisältö, jotka ovat saatavilla verkkosivujen kautta (yhdessä "Sisältö"), ovat näiden ehtojen ja ehtojen alaisia ( "Ehdot ja edellytykset") ja kaikki sovellettavat lait. Käyttämällä ja selaamalla verkkosivustoja, hyväksyt rajoituksetta tai pätevyyden ehdoilla. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et käytä verkkosivustoja tai käytä sisältöä.

1.3 Jos sinulla on kysyttävää mistä tahansa näistä käyttöehdoista, lähetä MESA: lle selvennyspyyntö käyttäen annettuja tukilomakkeita.


2. VASTUUVAPAUDET JA VASTUUN RAJOITUS
2.1 Vaikka MESA pyrkii sisällyttämään verkkosivustoihin ajantasaiset ja tarkat tiedot, verkkosivustot ja sisältö toimitetaan "AS IS" ja käytettävissä olevien tietojen perusteella sekä kaikki verkkosivujen käyttöoikeudet, käyttö, muuttaminen tai luotettavuus sisältö on omalla vastuullasi. MESA ja sen yhteistyökumppanit, lisenssinantajat, asiamiehet, sisällöntuottajat, palveluntarjoajat, työntekijät, toimihenkilöt, johtajat tai edustajat ("MESA-edustajat") eivät millään tavoin takaa tällaisten tietojen oikeellisuutta eivätkä MESA- tai MESA-edustajat ole vastuussa MESA: n ja MESA: n edustajat eivät voi ja eivät taata eikä anna mitään nimenomaisesti kieltäytyä kaikista esityksistä, takuista, liitoista ja ehdoista, jotka ovat nimenomaisia tai epäsuoria, lain tai muun toimimalla sivuston tai sisällön suhteen, mukaan lukien: i) kaikki oletetut takuut ja ehtoja, jotka ovat kauppatavoitteita, kauppatavaraa tai soveltuvuutta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomukseen tai mihin tahansa implisiittiseen esitykseen tai takuuseen, joka johtuu suorituksesta, kaupankäynti tai käyttö; (ii) että verkkosivustot tai sisältö täyttävät (tai organisaation tai yrityksen vaatimukset) tai ovat yhteensopivia oman organisaation tai yrityksen tietokoneen tai siihen liittyvien laitteiden, valokuvauslaitteiden tai ohjelmistojen kanssa; (iii) että verkkosivustot tai sisältö ovat tarkkoja, päteviä, luotettavia, aitoja, ajankohtaisia tai täydellisiä; iv) verkkosivustot toimivat edelleen, toimivat ilman keskeytyksiä tai ovat virheetöntä; tai (v) että verkkosivuilla näkyvien materiaalien selailu ei loukkaa MESA: n omistaman kolmannen osapuolen oikeuksia.

2.2 Lisäksi MESA- ja MESA-edustajat eivät edusta tai takaa, että verkkosivustot tai sisältö ovat tarkoituksenmukaisia tai käytettävissä missä tahansa paikassa. Verkkosivujen tai sisältöjen käyttö paikoista, joissa niiden sisältö on laitonta, on kielletty. Ne, jotka haluavat käyttää verkkosivustoja tai sisältöä muualla kuin Kanadassa, tekevät niin omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta.

2.3 Sinä olet yksin vastuussa ja vastuussa kaikista muista henkilöistä, jotka ovat aiheutuneet verkkosivujen käytöstä tai niihin liittyvästä käytöstä tai jotka liittyvät käyttäjän muutoksiin (kuten jäljempänä on määritelty kohdassa 6.1) tai sisällöstä; ehtojen ja ehtojen rikkomisesta; teidän rikkomus tai muiden oikeuksien loukkaaminen; tai rikkoo sovellettavaa siviili- tai rikosoikeutta. MESA ja MESA edustajat kieltävät kaiken vastuun ja vastuun kaikista näistä asioista.

2.4 Hyväksyt, että olet yksin vastuussa verkkosivujen, käyttäjien muutosten ja sisällön käytöstä tai lähettämistäsi toimista ja viestinnöistä ja että noudatat kaikkia lakeja, jotka koskevat tai voivat koskea sivustot tai sisällön tai käyttäjän muutosten suhteen. MESA voi tutkia tapahtumia, joihin saattaa liittyä tällaisten lakien rikkomuksia, ja voivat osallistua lainvalvontaviranomaisten kanssa ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka syyllistyvät tällaisten rikkomusten tekijöihin. MESA pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ilmaista kaikki sivustosi tai sisällön (mukaan lukien mahdolliset lain rikkomukset) käyttötiedot (mukaan lukien henkilötietosi), jokaisessa tapauksessa, kuten sovellettavan lain sallimissa tai vaadittavissa. tarpeen täyttää sovellettavan lain sallima pyyntö.

2.5 Sivustojen selaaminen tapahtuu omalla vastuullasi. MESA eikä mikään muu taho (mukaan lukien MESA-edustajat), jotka ovat mukana luomassa, tuottamassa tai toimittamassa verkkosivustoja, on vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta (mukaan lukien välittömät, satunnaiset, välilliset, epäsuorat, esimerkilliset, erityiset tai rankaisevat vahingot). verkkosivustosta, sisällöstä, käyttäjän muutoksista, minkä tahansa linkitettyjen sivustojen sisällöstä tai tällaisten sivustojen epäonnistumisesta (mukaan luettuna vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tällaisten verkkosivustojen tai sisältöjen laiminlyönneistä tai epätarkkuuksista tai luottamuksellisten tai arkaluonteisten tietojen lähettämisestä tällaisilta sivustoilta tai näiltä sivuilta), vaikka MESA: n tai MESA: n edustajille olisi ilmoitettu tällaisen vahingon tai tappiolli- suuden mahdollisuudesta tai vahinko tai tappio oli ennakoitavissa.

2.6 Lisäksi MESA- ja MESA-edustajat eivät ole vastuussa mistään vahingoista tai viruksista tai muista vahingollisista tai tuhoisimmista koodeista, jotka saattavat tartuttaa tietokoneen tai organisaation tai yrityksen omaisuutta kirjaa verkkosivustojen, sisällön tai käyttäjän muutosten käyttöoikeus, käyttö, lataaminen tai selailu. Sinun vastuulla on panna täytäntöön riittävät menettelyt ja tarkistuspisteet, jotta voit täyttää tietyt vaatimukset tällaisten saastuttavien tai tuhoisien koodien estämiseksi sekä tietojen syöttämisen ja tuoton tarkkuuden ja ylläpitää verkkosivustojen ulkopuolisia keinoja kadonneiden tietojen rekonstruoimiseksi. .


2.7 MESA ei ole lain sallimissa rajoissa vastuussa MESA-tuotteiden valtuutetuista kolmannen osapuolen asentajista. MESA ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin kouluttaa tällaisia valtuutettuja kolmannen osapuolen asentajia, mutta toimenpiteet, laiminlyönnit, virheet ja laiminlyönnit ovat MESA: n valvonnan ulkopuolella ja ovat asianomaisen kolmannen osapuolen asentajan yksinomainen ja yksinomainen vastuu. MESA ei hyväksy, takaa tai ota vastuuta kaikkien valtuutettujen kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tai heidän edustajiensa töistä. " Kaikki valtuutetun kolmannen osapuolen asentajan työhön liittyvät työt ovat yksinomaan teidän ja tällaisen kolmannen osapuolen välillä eikä MESA missään tapauksessa ole osapuolena tai vastuussa tällaisesta sitoutumisesta mihinkään tehtyyn työhön. Jokainen valtuutettu kolmannen osapuolen asentajan takuu voi vaihdella. MESA ei ole vastuussa kolmannen osapuolen asentajien antamasta takuusta, vaan ainoastaan tuotteen valmistajan oma takuu.


2.8 Valtuutettujen kolmannen osapuolen asentajien luettelo on tarkoitettu ainoastaan sinun tarpeisiisi, ja kolmannen osapuolen asentajan sisällyttäminen tähän luetteloon ei ole MESA: n suositus. Jokainen kolmannen osapuolen asennusohjelma on itsenäinen liiketoimintaongelma, ja sinun on suoritettava tarpeellisiksi katsomia tutkimuksia tai tutkimuksia, ennen kuin teet sopimuksia yhden tai useamman tällaisen kolmannen osapuolen asentajasta.


3.HALLITUKSET

3.1 MESA voi milloin tahansa tarkistaa näitä ehtoja. Sinun on sitouduttava tällaisiin tarkistuksiin, joten sinun tulee säännöllisesti käydä tätä sivua tarkistamaan nykyiset käyttöehdot. Tarkista nämä käyttöehdot aina, kun vierailet verkkosivustoilla, koska näissä käyttöehdoissa oleva nykyinen versio koskee kyseistä vierailua. Jos termejä, ehtoja tai käyttöehtojen muutoksia ei hyväksytä, sinun on lopetettava verkkosivustojen käyttö välittömästi. Web-sivustojen jatkuva käyttö tällaisten muutosten lähettämisen jälkeen merkitsee näiden muutosten hyväksymistä. Säännöt ja ehdot koskevat yksinomaan Web-sivustojen käyttöä ja eivät muuta muiden MESA-sopimusten ehtoja tai ehtoja.

3.2 MESA voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta ja mistä tahansa syystä lopettaa, muuttaa, keskeyttää tai lopettaa verkkosivujen minkä tahansa osan. MESA varaa oikeuden oman harkintansa mukaan korjata mahdolliset virheet tai laiminlyönnit missä tahansa sivuston osassa ilman erillistä ilmoitusta, mutta vahvistaa, ettei sillä ole velvollisuutta tehdä niin. MESA: lla ja sen palveluntarjoajilla on myös oikeus irtisanoa verkkosivujensa käyttö, kuten alla olevassa kohdassa "Käyttörajoitukset"


4.COMMUNICATIONS
4.1 Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä (ja henkilötiedoista, tietosuojalausunnon vaatimuksista (kuten jäljempänä on määritetty kohdassa 10.1), kaikki viestit, jotka olet lähettänyt tai lähettänyt sinut verkkosivujen tai MESA: n kautta, joko MESA: n pyytämiä tai muutoin , eivät ole luottamuksellisia, ja MESA voi vapaasti käyttää ja ilmaista minkä tahansa tällaisen tiedonannon sisältöä, mukaan lukien siinä esitetyt ajatukset, keksinnöt, käsitteet tai tietämys, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kehittäminen, valmistus ja / tai markkinointi (mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkki, patentti, epäoikeudenmukainen kilpailu, moraaliset oikeudet tai implisiittinen sopimus), ja sinä luopuisitte tällaisista moraalisista oikeuksista MESA: n hyväksi sekä oikeus saada tällaista tiedonantoa koskevia taloudellisia tai muita vastikkeita.

4.2 Edellä mainittujen lisäksi MESA ei hyväksy tai käsittele pyytämättömiä ideoita, ehdotuksia tai muita materiaaleja missä tahansa muodossa ("Unsolicited Ideas"), mukaan lukien ei-toivottuja ideoita uusille mainoskampanjoille, uusille kampanjoille, uusille tai parannetuille tuotteille tai teknologioille, prosesseja, materiaaleja, markkinointisuunnitelmia tai uusia tuotenimiä. Ellei MESA ole kirjallisesti kirjallisesti ilmoittanut, älä lähetä mitään pyytämättömiä ideoita, mukaan lukien alkuperäiset luovat taideteokset, ehdotukset tai muut teokset. Tarkoituksena on välttää mahdolliset väärinkäsitykset tai riidat, kun MESA-tuotteet tai markkinointistrategiat saattavat tuntua vastaavan MESA: lle toimitettuja ideoita. Jos pyynnöstäsi lähetät meille pyyntöönne kehotuksettomia ideoita, lähetät edelleen tällaisia ei-toivottuja ideoita riippumatta viestinnän sisällöstä MESA: lle, olet samaa mieltä siitä, että:
Voit siirtää, jakaa ja välittää MESA: lle kaikki maailmanlaajuiset oikeudet, etuoikeus ja kiinnostuksen Ei-toivottujen Ideas -työkalujen käyttöön ilmaiseksi ja ilman kaikkia rasitteita, myös kaikkien immateriaalioikeuksien osalta ilman korvausta sinulle tai muulle henkilölle ilman minkäänlaista vastuuta ja ilmaisia MESA: n tai sen seuraajien tai toimeksiantajien luottamusta tai muuta velvollisuutta; ja
että olet luopunut kaikista moraalisista oikeuksista (mukaan lukien oikeus liittyä ei-toivottuihin ideoihin) ei-toivottujen ideoiden aikana, kun heidät on lähetetty mille tahansa verkkosivustolle tai MESA: lle.

4.3 Kaikki tiedot, jotka annat verkkosivujen kautta tai lähetettyjen materiaalien yhteydessä, on oltava oikeita, täsmällisiä, ajankohtaisia ja täydellisiä, ja ne on tarvittaessa päivitettävä, kun olet tietoisesti muuttanut tällaisia tietoja.

4.4 MESA ja sen palveluntarjoajat luottavat antamiisi tietoihin. Sinä olet vastuussa kaikista vahingoista, vahingoista tai ylimääräisistä kustannuksista, joita sinä, MESA tai sen palveluntarjoajat tai muut saattavat aiheutua siitä, että olet lähettänyt väärän, virheellisen tai puutteellisen tiedon tai jos et ole päivittänyt lähetä verkkosivujen kautta.


5. SALLITUT KÄYTETöt
5.1 Sinulla on oikeus kopioida, ladata, näyttää tietokoneelleen, tulostaa ja käyttää sisältöä vain informaatiotarkoituksiin ja yksinomaan: (1) Sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, ei-alilisenssilupa, a) oma henkilökohtainen käyttötarkoitus; tai (b) organisaation tai yrityksen sisäinen käyttö. Ellei tässä ole annettu, mitään muuta käyttöä ei sallita.

5.2 Kaikki oikeudet, joita Ehtoja ei nimenomaisesti myöntänyt, on varattu MESA: lle.


6. RAJOITETTU KÄYTTÖ
6.1 Et saa muuttaa sisältöä verkkosivustolla esitetystä lomakkeesta tunnistamatta näin muutettua sisältöä ("Käyttäjämuutokset"). Käyttäjämuutokset tehdään vain siinä määrin kuin se on tarpeen sisällön mukauttamiseksi omaan henkilökohtaiseen käyttöön organisaatiosi tai yrityksen sisäiseen käyttöön edellä olevan 5.1 kohdan mukaisesti. Käyttäjämuutokset eivät saa muuttaa, muokata tai poistaa mitään tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, kauppanimeä, palvelumerkkiä tai mitään muuta ilmoitusta tai legendaa, joka näkyy millä tahansa sisällöstä.

6.2 Et voi:
sisältää minkä tahansa tuotteen tai palvelun sisällön tai palvelun sisällön tai palvelun, jonka sinä tai organisaatiosi tai yrityksesi luo tai jakaa, jollei MESA toisin sovi kirjallisesti;
kopioi mikä tahansa sisältö omalle tai muulle verkkosivustolle, ellei MESA muutoin hyväksy kirjallisesti;
käyttää Web-sivustoja tavalla, joka voi vahingoittaa, poistaa käytöstä, ylittää, heikentää, häiritä tietoturvaa, vaikuttaa kielteisesti Web-sivustojen järjestelmäresursseihin, tileihin, palvelimiin, verkkoihin, sidoksissa oleviin tai linkitettyihin sivustoihin (mukaan lukien verkkosivustoverkossa olevien virusten, troijalaisten, madojen tai muiden tiedostojen tai tietokoneohjelmien lataaminen, lähettäminen tai muulla tavoin lähettäminen, jotka voivat olla haitallisia, häiritseviä tai tuhoisia tai jotka voivat aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Verkkosivustojen infrastruktuuri tai robotti, hämähäkki tai muu automaattinen ohjelma tai laite tai manuaalinen prosessi, jolla seurataan, kopioidaan, tiivistetään tai muutoin puretaan verkkosivujen tai sisällön tietoja kokonaan tai osittain);
käyttää verkkosivustoja, sisältöä tai käyttäjien muutoksia millään tavoin, joka loukkaa muiden henkilöiden laillisia oikeuksia (mukaan lukien tietosuoja- ja henkilöllisyysoikeudet, tekijänoikeudet, moraaliset oikeudet ja muut immateriaalioikeudet), joka on lainvastaista ja joka rikkoo MESA, sen yhteistyökumppanit, lisenssinantajat, sisällöntuottajat, palveluntarjoajat tai urakoitsijat, jotka on kielletty Sopimusehdoissa (mukaan lukien pääsemällä verkkosivustoihin mistä tahansa paikasta, jossa tällainen käyttöoikeus voi olla laitonta tai kiellettyä), joka on epäeettistä, sopimatonta, loukkaavaa loukkaavaa, halventavaa, vilpillistä, harhaanjohtavaa, haitallista, loukkaavaa, uhkaavaa, mautonta, epäoikeudenmukaista, pornografista, obkeneestä, seksuaalisesti ekspressiivistä, seksististä, rasistista, vihamielistä, loukkaavaa, häiritsevää, invasiivista muiden yksityisyyden suojaa. aineita, jotka kuvaavat, kannustavat, ilmaisevat, kannustavat tai kannustavat tällaista käyttäytymistä), joka on muuten kyseenalaista tai joka ei kunnioita muiden laillisia oikeuksia ja etuja ;
käyttää verkkosivustoja, sisältöä tai käyttäjien muutoksia missä tahansa tietojen yhteensovittamisessa tai tietojen louhinnassa, mukaan lukien muiden käyttäjien (mukaan lukien sähköpostiosoitteet) kerääminen tai käyttö ilman heidän suostumustaan;
lähettää tai lähettää materiaaleja verkkosivustoille, jotka rikkoisivat kaikkia ehtoihin sisältyviä rajoituksia;
jollei MESA toisin sovi kirjallisesti, käytä verkkosivustoja kaupallisiin tarkoituksiin tai toimintoihin lukuun ottamatta MESA: n kanssa tekemien kaupallisten toimien toteuttamista, mukaan lukien: (i) myymällä tai tarjoamalla tavaroiden tai palvelujen myyntiä; (ii) pyytäminen mainostajille tai sponsoreille; (iii) järjestää kilpailuja, pelaamista tai uhkapelejä tai tarjota palkintoja, palkintoja tai muita kannustimia kaikille henkilöille; iv) mainonta- tai sponsorointitiilotteiden, mukaan lukien bannerin tai linkinvaihto-palveluiden tuottamat mainokset; v) lahjoituspyyntö; tai (vi) luvattoman tai ei-toivotun roskapostin, roskapostin, ketjukirjeiden, pyramidijärjestelmien tai minkä tahansa muun lomakkeen käyttö; tai
käyttää verkkosivustoja millä tahansa tavalla, joka voi: (i) vahingoittaa, uhata, häiritä, väärinkäyttää tai pelotella muita henkilöitä millään tavoin tai sisältää aineistoja, jotka kuvaavat, edistävät, rohkaisevat, ilmaisevat, puolustavat tai tavoittelevat rikoksen tekemistä muusta laittomasta toiminnasta, väkivallasta, vihan, julmuuden tai yksilöiden tai ryhmien syrjinnästä mistä tahansa syystä tai minkä tahansa eläimen julmuuden vuoksi; (ii) laimentaa tai heikentää MESA: n nimeä ja mainetta, mahdollisia merkkejä (kuten tässä määritellään), yhteistyökumppanit, lisenssinantajat, sisällöntarjoajat, palveluntarjoajat tai niiden urakoitsijat; (iii) häiritä muiden ihmisten yleisesti käyttämää ja Internetin tai Internetin käyttöä; (iv) johtaa verkkosivustojen tai minkä tahansa muun Internet-resurssin tai tietojärjestelmän käyttäjän todentamis-, salasanan, turvallisuuden tai valvontatoimenpiteiden kiertämiseen tai rikkomiseen; v) piilottaa tai vääristää sanomien tai viestinnän tekijän tai alkuperän tai esittävän henkilöitä tai väärää tai muulla tavoin vääristää yhteydenpitoa jonkun muun henkilön kanssa, mukaan lukien kaikki MESA: n edustajat; tai (vi) luovuttaa henkilöistä tai yksityisistä henkilöistä (kuten nimistä, puhelinnumeroista, sähköpostiosoitteista, postiosoitteista, sosiaalivakuutuksista tai muista turvamääräyksistä) henkilökuvia ilman kyseisen henkilön lupaa.

6.3 Jollei tässä asetetussa määräyksessä toisin mainita, mitään sisältöä ei saa kopioida, jälleenmyydä, kopioida, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, esittää, lähettää eikä lähettää missään muodossa tai millään tavalla, mukaan lukien elektroninen, mekaaninen, kopiointi, tallennus tai muu MESA: n tai immateriaalioikeuksien haltijan etukäteen antama kirjallinen lupa.

6.4 Et voi ilman MESA: n kirjallista lupaa "peilaa" mitään sisältöä millekään muulle palvelimelle.


7. OMAISUUSTIEDOT
7.1 Suostut siihen, että kaikki sisältö on suojattu tekijänoikeudella (joko rekisteröity tai syntyy yhteisellä lainsäädännöllä tai sovellettavan siviililainsäädännön nojalla), ja se on MESA: n omistuksessa tai määräysvallassa. Sinun on tunnustettava minkä tahansa Sisällön lähde, jota olet käyttänyt käyttöehtojen mukaisesti.

7.2 Tekijänoikeudet ja luvan yksityiskohdat ovat saatavilla pyynnöstä tai verkkosivujen mukaan. Kaikkien verkkosivujen tai sisällön luvaton kopiointi, uudelleen jakaminen, jäljentäminen tai muokkaaminen voi olla tavaramerkki- ja / tai tekijänoikeuslainsäädännön vastainen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia tekijänoikeuslakia maailmanlaajuisesti verkkosivustojen ja sisällön käytössä ja estämään sisällön luvaton kopiointi.

7.3 Verkkosivustolla on tiettyjä nimiä, sanoja, nimikkeitä, lauseita, logoja, kuvakkeita, grafiikkaa tai kuvioita, jotka ovat MESA: n, sen yhteistyökumppaneiden, lisenssinantajien, sisällöntarjoajien, tavarantoimittajien, palveluntarjoajaa tai MESA: n tai muun kolmannen osapuolen (kollektiivisesti "Merkit") sopimuspuolta, ja niitä voidaan suojella Kanadassa tai muualla ja niiden verkkosivustolla tapahtuva näyttäminen ei synny tai luo mitään lisenssiä tai muita oikeuksia merkinnöissä. Kaikkien sellaisten merkkien käyttö, jotka ovat osittain tai kokonaan saatavissa verkkosivujen kautta ilman MESA: n tai tällaisen kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, on ehdottomasti kielletty.

7.4 MESA kunnioittaa muiden tekijänoikeuksia. Jos uskot, että teoksesi on kopioitu ja ne näkyvät verkkosivustoilla tavalla, joka rikkoo teidän immateriaalioikeuksia, ilmoita meille käyttämällä annettuja tukilomakkeita. MESA pidättää itsellään oikeuden poistaa sisältöä, joka loukkaa muiden immateriaalioikeuksia ja lopettaa verkkosivujen käytön jäljempänä kuvatulla otsikolla "Käyttörajoitukset".


8. KORVAUS
8.1 Sinun on annettava korvaus ja pidettävä MESA- tai MESA-edustajia ("Korvaamattomia osapuolia") harmittomina kolmansien osapuolten esittämien vaatimusten johdosta, jotka johtuvat siitä, että käytät verkkosivujen kautta käyttämiäsi tietoja ja että olet rikkonut näitä ehtoja , mukaan lukien sisällön tai käyttäjän muutosten käyttö, paitsi kuin käyttöehdoissa nimenomaisesti sallitaan. Hyväksyt, että Korvaamattomat sopimuspuolet eivät ole vastuussa tällaisen rikkomuksen tai luvattoman käytön tai muutoksen yhteydessä ja sitoutuvat korvaamaan vahingonkorvaukset, korvaukset, kustannukset, kulut ja asianajajien palkkiot korvaavista osapuolten osuuksista tässä yhteydessä.


9. LIITYITIEDOT JA KIRJOITTAMINEN
9.1 Verkkosivujen tietyt linkit saattavat viedä sinut muihin sivustoihin. MESA tarjoaa nämä linkit vain mukavaksi. MESA ei ole vastuussa tällaisten linkitettyjen sivujen sisällöstä. MESA ei anna mitään takuuta tai takuuta eikä tue tai hyväksy mitään linkitettyjä verkkosivustoja, sen sisältämiä tietoja tai mitään kuvattuja tuotteita tai palveluita. Jos poistat verkkosivustot tässä linkin kautta ja tarkastelet sisältöä, jota ei ole MESA: n puolesta tai sen puolesta, teet sen omalla vastuullasi, ja se on sinun velvollisuutesi toteuttaa kaikki suojaavat toimenpiteet virusten ja muiden tuhoisien elementtien varalta .

9.2 Sinulle myönnetään rajoitettu, ei-yksinoikeus luoda hyperlinkki verkkosivustoille. Hyväksyt, että jos linkit muihin verkkosivustoihin verkkosivustoihin, muut sivustot eivät a) luo kehyksiä verkkosivustojen jonkin osan ympärille tai käyttävät muita tekniikoita, jotka muuttavat verkkosivustojen visuaalista esitystä; (b) olettaa, että MESA tukee sinua tai muuta henkilöä (mukaan lukien organisaatiosi tai yritys) tai sinä tai muun henkilön tuotteet tai palvelut; (c) ilman MESA: n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarkoitetaan henkilöä tai muuta henkilöä tai sinä tai muun henkilön tuotteita tai palveluita ja MESA: ta. d) väärentää sinusta tai minkään muun henkilön suhdetta MESA: n kanssa tai esittää väärää, harhaanjohtavaa, halventavaa, halventavaa tai muuten vahingollista tietoa tai vaikutelmia MESA: sta tai sen tuotteista tai palveluista; tai (e) sisältää materiaaleja, jotka voidaan tulkita epätasaisiksi, haitallisiksi, loukkaaviksi tai epätäsmällisiksi tai jotka muutoin rikkovat Sopimusehtoja (mukaan luettuna 6 § (rajoitetut käyttötarkoitukset)).


10. TIETOSUOJA
10.1 MESA kunnioittaa oikeuttaan yksityisyyteen. Kaikki tiedot, joita MESA voi kerätä verkkosivujen kautta sinä vierailustasi verkkosivuilla, on MESA: n tietosuojalausunnon alainen, joka on sisällytetty viittaamalla käyttöehtoihin ("Tietosuojalausunto").


11. LAINSÄÄDÄNTÖ
11.1 Verkkosivustot ovat isännöimättömiä Quebecin maakunnassa Kanadassa asuvilla palvelimilla, ja MESA: n hallinnoimat verkkosivustot ovat Quebecin provinssissa Kanadassa. Käyttämällä verkkosivustoja suostut siihen, että tämä sopimus on perustettu Quebecin osavaltiossa Kanadassa ja että kaikki siihen liittyvät asiat määräytyvät Quebecin provinssin ja Kanadan lainsäädännön mukaan ilman, että kyseessä ovat ristiriidat niiden päämiehet.

11.2 MESA: n ja Sinun tai muiden henkilöiden väliset riidat, jotka johtuvat Web-sivustojen, sisällön, käyttöehtojen tai niiden suhteen, verkkosivujen kautta tapahtuvan tapahtuman tai muun asiaan liittyvän aineiston syntymisestä, on ratkaistava Quebecin osavaltion tuomioistuimissa , Kanada, joka istuu Montrealin kaupungissa ("tuomioistuimet"), ja te peruuttamattomasti jättäkää näiden tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan tällaisten riitojen osalta.


12. KÄYTTÖÖNOTTO
12.1 Jos olet rikkonut kaikkia ehtoja ja ehtoja, et voi enää käyttää verkkosivustoja tai sovellettavia sisältöjä, jotka ovat saatavilla verkkosivujen kautta. MESA harkitsee harkintansa mukaan, onko käyttöehtoja loukattu.

12.2 MESA tai sen palveluntarjoajat voivat milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, joko syyllä tai ilman syytä ja oman harkintansa mukaan, välittömästi: i) keskeyttää tai lopettaa (kokonaan tai osittain) valtuutuksen käyttää verkkosivustoja; (ii) keskeyttää, lopettaa, poistaa tai poistaa pysyvästi ja tuhota tapauksen mukaan minkä tahansa: (A) URL-osoitteen, IP-osoitteen tai verkkotunnuksen; tai (B) mitä tahansa materiaalia, jonka sinä tai muut olette lähettäneet tai lähetetty mille tahansa tai kaikille verkkosivuille; (iii) rajoittaa pääsyn verkkosivuille lähetettyihin tai lähetettyihin aineistoihin; ja (iv) estää sivustosi tulevasta käytöstä; kaikki ilman etukäteisilmoitusta tai mitään vastuuta sinulle tai muulle henkilölle, ja sitoudut noudattamaan kaikkia tällaisia toimenpiteitä.


13. MUUTA
13.1 Jos mistä tahansa syystä toimivaltainen tuomioistuin löytää määräyksen tai sen osan määräyksen lainvastaiseksi, mitättömyydeksi tai mistä tahansa syystä toteuttamiskelvottomaksi, kyseinen määräys on pantava täytäntöön mahdollisimman suuressa määrin, käyttöehdoista ja loput näistä ehdoista ja ehdoista säilyvät täydessä voimassa ja voimassa. MESA: n epäonnistuminen tai ehtojen tiukan noudattamisen valvominen tai sen noudattamisen valvominen ei estä tällaista säännöstä tai oikeutta luopumisesta. Sinä ja MESA ovat itsenäisiä urakoitsijoita, eikä käyttöoikeus, käyttöehdot tai sivuston tai sisällön käyttö tai käyttö luo toimistoa, kumppanuutta, yhteisyritystä, työsuhdetta tai franchise-suhdetta.

13.2 Sopimusehdot (mukaan lukien tietosuojalausunto) muodostavat koko sopimuksen MESA: n ja teidän välillä tämän aiheen suhteen ja korvaavat kaikki viestit, edustustot tai sopimukset joko suullisesti tai kirjallisesti MESA: n tai sen kumppaneiden välillä ja tähän aiheeseen. Jos tietosuojalauseke ja käyttöehdot ovat ristiriidassa, sovelletaan tarvittaessa tietosuojalausuntoa.

13.3 Sopimusehtojen määräykset takaavat MESA: n ja mahdollisten palveluntarjoajien edut ja sitovat niitä sekä heidän seuraajiaan ja toimihenkilöitään sekä teitä ja perillisiäsi, täytäntöönpanijoita, järjestelmänvalvojia, seuraajia ja henkilökohtaisia edustajia. Et voi luovuttaa Käyttöehtoja tai oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi Käyttöehtojen mukaisesti ilman MESA: n nimenomaista kirjallista suostumusta, joka voidaan evätä MESA: n harkinnan mukaan. MESA ja sen palveluntarjoajat voivat antaa nämä ehdot ja ehdot sekä näiden oikeudet ja velvoitteet näiden ehtojen ja ehtojen mukaisesti ilman suostumustasi.